Registrácia

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje - pracovisko

Ubytovanie

Špeciálna ponuka akcií

Fakturačné údaje

Priestor pre Vaše poznámky k rezervácií

Týmto dávam súhlas spoločnosti PROGRESS CA, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tejto prihláške na účel spracovania prihlášok a rozosielanie informačných e-mailov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a rovnako na poskytovanie údajov tretím osobám v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou. Na základe zadaných požiadaviek vám bude zaslaná zálohová faktúra. Telefonické prihlásenie na podujatie nie je možné.

Košík